uvádí...
Přejít na web Volba Spotřebitelů

SOUTĚŽ

Všeobecná pravidla hlasování

 1. Hlasování probíhá v termínu stanoveném zadavatelem od 23. 4. do 6. 5. 2018. Hlasovat je možné do 23:59:59 hod. posledního dne tohoto termínu. Seznam výherců bude zveřejněn 11. 5. 2018 na tomto webu.
 2. Do výběru výherců budou zařazeni všichni hlasující.
 3. Již jednou odeslanou odpověď nelze zpětně opravit.
 4. Soutěžit mohou pouze osoby starší 18 let.
 5. Soutěžit mohou občané a rezidenti České nebo Slovenské republiky.
 6. Výherce je kontaktován společností ATOZ Marketing Services informačním e-mailem na adresu, kterou uvedl ve své odpovědi.
 7. Výherce je povinen do 14 dnů ode dne obdržení e-mailu, kterým byl informován o výhře, potvrdit svým e-mailem doručení informace o výhře a zájem o převzetí výhry na e-mailovou adresu, ze které obdržel informaci o výhře. Způsob, event. místo převzetí výhry, stanoví na základě charakteru výhry společnost Atoz.
 8. Pokud je výhra zasílána na adresu výherce, je povinen ve svém potvrzovacím e-mailu uvést adresu, na kterou požaduje výhru zaslat.
 9. V případě, že kontaktní údaje zaslané výhercem, určeným podle podmínek soutěže nejsou správné nebo kompletní (neúplná adresa) a není tak možné výhru doručit, či výherce vybraný na základě svého pořadí podle podmínek soutěže/soutěžní ankety nesplní jakoukoli z dalších podminek soutěže/soutěžní ankety, je vybrán jako další výherce uživatel.
 10. Pokud výherce do 14 dnů od okamžiku zaslání e-mailu s informací o výhře nereaguje a nezašle údaje nutné k zaslání výhry (adresa, číslo telefonu), je určen jako náhradník uživatel, který je uveden v chronologickém seznamu správných odpovědí jako další v pořadí.
 11. Naposledy aktualizováno: 01. ledna 2018
ORGANIZÁTOR:
Atoz retail
ORGANIZÁTOR:
Atoz retail

© 2018 Atoz Group