uvádí...
Přejít na web Volba Spotřebitelů

SOUTĚŽ

O projektu

CO JE VOLBA SPOTŘEBITELŮ - NEJLEPŠÍ NOVINKA?

Marketingový program, který již sedmnáctým rokem monitoruje, oceňuje a podporuje nové a inovované výrobky nebo výrobkové řady uvedené na český trh.

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

Výrobci a distributoři rychloobrátkového zboží (s výjimkou tabákových výrobků), doplňků stravy, OTC přípravků a spotřebního zboží, kteří uvedli na český trh nové nebo inovované výrobky či výrobkové řady od ledna 2016. Inovace může být produktového nebo marketingového charakteru. Mezi firmy přihlašující své výrobky patří jak velké mezinárodní, tak i menší domácí společnosti.

JAK SE VYBÍRAJÍ VÍTĚZNÉ VÝROBKY?

Oceněné produkty jsou vyhlášeny na základě průzkumu v ČR provedeného na reprezentativním vzorku 4 000 respondentů. Ocenění výrobků probíhá na slavnostním galavečeru konaném v květnu v Praze.

JAK SE MŮŽE DO PROGRAMU ZAPOJIT KTERÝKOLIV SPOTŘEBITEL?

Každý spotřebitel se může do programu zapojit prostřednictvím spotřebitelských soutěží, které vypisuje organizátor ve spolupráci s partnery programu a ve kterých může vyhrát balíčky s přihlášenými výrobky. Vítězem každé soutěže je jeden produkt, který je oceněn jako Nejoblíbenější novinka uživatelů / čtenářů daného média.

CHARITATIVNÍ ROZMĚR PROGRAMU

Ačkoli oceňujeme nejlepší novinky, uvědomujeme si, že mnoho lidí si nemůže dovolit nakoupit ani základní potraviny.
Za každý nominovaný výrobek věnujeme 1000 Kč České Federaci potravinových bank.

ORGANIZÁTOR:
Atoz retail
ORGANIZÁTOR:
Atoz retail

© 2017Atoz Group